Obiekty mieszkaniowe - OPTIMUM Sp z o.o.

log

 Z NAMI BUDUJESZ SWÓJ SUKCES 

Przejdź do treści

Menu główne:

Obiekty mieszkaniowe

 
Budynku mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rydygiera w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych wraz z oddymianiem, dostarczenie osprzętu wraz z montażem,  oraz oświetlenie technologiczne placu budowy  w ramach inwestycji Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami – Kraków ul. Rydygiera.
Data: 2016.10
Zleceniodawca:  Ekspres-Konkurent Sp. z o.o.

Apartamenty Krucza Wrocław
Wykonanie świadczeń z zakresu kompleksowej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej wewnętrznej. Montaż i dostarczenie osprzętu elektrycznego, instalacje elektryczne w lokalach handlowych wraz z tablicami lokalowymi, instalacja odgromowa, system detekcji tlenku węgla, instalacja oddymiania klatek schodowych.
Data: 2016.08
Zleceniodawca:  PORR (POLSKA) S.A.

Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Praskiej
Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, dostarczenie i montaż rozdzielni, oświetlenie placu zewnętrznego, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych C i D przy ul. Praskiej w Krakowie.
Data: 2016.06
Zleceniodawca:  Łęgprzem Sp. z o.o.

Ruczaj Park ul. Wacława Lipińskiego 1a
Budynki mieszkalne A i B „Apartamenty Skarbiec” ul. Kapelanka, Brożka, Grota Roweckiego w Krakowie. Całościowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla mieszkań i lokali usługowych, dostawa i montaż central wentylacyjnych wraz z wykonaniem pełnej automatyki sterującej, dostawa i montaż wentylatorów dachowych wraz z automatyką wentylujących mieszkania, uruchomienie i konfiguracja systemu p.poż napowietrzania klatek schodowych.
Data: 2016.08
Zleceniodawca:  Wojewódzki Instalacje Sp. z o.o.

Przebudowa oświetlenia i zasilanie dźwigów Kraków ul. Katowicka
Wymiana linii oświetleniowej napowietrznej nn nieizolowanej na izolowaną zgodnie z warunkami ZIKIT. Kompleksowe wykonanie zasilania i uziemienia dwóch żurawi wieżowych na placu budowy.
Data: 2015.08
Zleceniodawca:  SPEC BAU Sp z o.o.

Budynek wielorodzinny Perła Prądnika ul. Siewna
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Siewnej w Krakowie – wykonanie instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym A / instalacje elektryczne części wspólne, mieszkania, instalację domofonową i bramową, telefoniczną, telewizji i Internetu, instalację odgromową, instalację oddymiania klatek schodowych / wraz z garażem podziemnym i podgrzewaniem zjazdu oraz utrzymaniem placu budowy i zaplecza budowy pod kątem elektrycznym.
Data: 2013.02
Zleceniodawca:  TULCON S.A.

RUA Bonita ul. Śliczna
Budowa budynków mieszkalnych RUA Bonita ul. Śliczna w Krakowie, dostawa i montaż wentylatorów oddymiających dla garaży podziemnych  oraz montaż klap p.poż, biały montaż, zabudowy ognioochronne instalacji wentylacyjnej w systemie PromaDuct.
Data: 2012.11
Zleceniodawca:  Centrum Ciepła/ ZIS technika

Budynek mieszkalno-usługowy przy Alei Jana Pawła II w Krakowie
Wykonanie kompletu instalacji elektrycznych i słaboprądowych na zadaniu "Zespół Mieszkaniowo-Usługowy przy Alei Jana Pawła II w Krakowie".
Data: 2012
Zleceniodawca: Re-Bau Sp. z o.o.

Budynek mieszkaniowy przy ul. Bociana w Krakowie
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych b1, b2, b3 z garażem podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną wraz z infrastrukturą drogową oraz budową sieci zasilającej.
Data: 2012
Zleceniodawca: AEDES Spółka Akcyjna

Budynek wielorodzinny ul. Bochenka
Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej dla części mieszkaniowej i usługowej wraz z korytarzami. Instalacja elektryczna mieszkań i usług: szafy główne, WLZ główny, wewnętrzne instalacje elektryczne, piwnice, klatka schodowa instalacja niskoprądowa – domofony, internet, RTV wraz z wykonaniem pomiarów. Części wspólne: oświetlenie garaży, instalacja odgromowa, instalacja elektryczna pomieszczeń administracyjnych – śmietnika, kotłowni i pom. wodomierza, realizacja okablowania dla urządzeń sanitarnych – wentylacji mechanicznej, windy oraz oświetlenie placu zewnętrznego wraz z dostawą i montażem lamp dla inwestycji Bochenka w Krakowie na działce nr 576/13 – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym.
Data: 2012.02
Zleceniodawca:  Activ Investment Sp. z o.o.

Budynki mieszkalne przy ul. Tymotkowej w Krakowie
Wykonanie robót elektrycznych na budynkach mieszkalnych AB; CD; EF; GH: I; oraz instalacji sterowania wentylacją w garażu budynków A-H przy ul. Tymotkowej w Krakowie.
Data: 2012
Zleceniodawca: BUDOKONS-2 Sp. z o.o.

Budynki mieszkalne „Kraków Lofts” przy ul. Zabłocie
Wykonanie kompletu instalacji wewnętrznych dla inwestycji „Kraków Lofts” przy ul. Zabłocie.
Data: 2011
Zleceniodawca: CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A.

Budynek wielorodzinny przy ul. Na Groblach w Krakowie
Kompleksowe Wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji słaboprądowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Plac Na Groblach 5 w Krakowie.
Data: 2012
Zleceniodawca: AWBUD Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Wrocławskiej
Kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa budynku mieszkalnego "A" z garażami podziemnymi przy ul. Wrocławskiej w Krakowie.
Data: 2012
Zleceniodawca: Tulcon Spółka Akcyjna

Budynek mieszkaniowy przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i instalacjami wewnętrznymi wraz z zabezpieczeniem kolidującej sieci c.o. i budową drogi dojazdowej, na działce nr 866 obr. 4 Krowodrza, przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie.
Data: 2012-
Zleceniodawca: AEDES Spółka Akcyjna

Budynek mieszkaniowy przy ul. Rolnej w Katowicach
Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Rolnej w Katowicach.
Data: 01.2011 - 04.2011
Zleceniodawca: TULCON S.A.

Osiedle Zielona Polana w Krakowie
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w branży elektrycznej w budynku ZZA osiedla Zielona Polana w Krakowie, ul. K. Bunscha 24.
Data: 2011
Zleceniodawca: Zielona Polana APUS Spółka Akcyjna – sp. k.

Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Pękowickiej w Krakowie
Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych i oświetlenia zewnętrznego w zespole budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Pękowickiej w Krakowie, budynki A1, A2, B1 oraz B2. Etap I
Data: 2011
Zleceniodawca: TULCON S.A.

Budynki mieszkaniowe przy ul. Fredry w Krakowie
Realizacja zadania „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Fredry w Krakowie” – budynek B5-B6 w zakresie instalacji elektrycznych wraz z instalacją odgromową i uziemiającą oraz kompletnych instalacji teletechnicznych: domofonowej, telefonicznej, TV kablowej oraz internetowej.
Data: 05.2010 - 02.2011
Zleceniodawca: Re-Bau Sp. z o.o.

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Miłkowskiego w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznych: montaż tablic rozdzielczych, WLZ, montaż osprzętu i opraw, wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, instalacji odgromowej, kompletnego systemu SAP, instalacji telefonicznej, internetowej oraz telewizyjnej w budynku mieszkalnym wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego.
Data: 05.2010 - 05.2011
Zleceniodawca: AEDES Sp. z o.o.

Budynek mieszkaniowy przy ul. Łużyckiej w Krakowie
Wykonanie tablic rozdzielczych, wewnętrznych linii zasilających, instalacji oświetleniowej i gniazd ogólnych, instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, instalacji domofonowej, telewizyjnej, telefonicznej oraz pomiarów pomontażowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łużyckiej w Krakowie.
Data: 16.2007 - 08.2008
Zleceniodawca: EXPRES-KONKURENT Bogdan Hadała

Budynek wielorodzinny przy ul. Mały Płaszów w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mały Płaszów w Krakowie.
Data: 06.2007 - 06.2008
Zleceniodawca: AW-BUD Sp. z o.o.

Budynek mieszkaniowy przy ul. Chełmońskiego w Krakowie
Wykonanie prac elektromontażowych, instalacji elektrycznej, telewizyjnej oraz instalacji odgromowej wraz z pomiarami, kompleksowej instalacji telewizyjnej wraz z anteną zbiorczą w budynku przy ulicy Chełmońskiego/Olszyny-Wilczyńskiego w Krakowie.
Zleceniodawca: MURAPOL Spółka Akcyjna
Data: 01.2008 - 10.2008

Budynek wielorodzinny przy ul. Pękowickiej w Zielonkach
Wykonanie na inwestycji „Jarzębinówka” instalacji elektrycznych: WLZ, gniazd i oświetlenia, instalacji teletechnicznych, odgromowych, oświetlenia terenu dla inwestycji budowy zespołu budynków wielorodzinnych z garażami w Zielonkach przy ulicy Pękowickiej.
Data: 01.2008 - 09.2008
Zleceniodawca: Muraton Trading Sp. z o.o.

Budynek mieszkaniowy przy ul. Różanej w Wieliczce
Wykonanie robót elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetleniowej, teletechnicznej, instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych w budynkach wielomieszkaniowych przy ulicy Różanej w Wieliczce.
Data: 11.2006 - 04.2008
Zleceniodawca: CMS INSTALSYSTEM Sp. z o.o.

Budynek wielorodzinny w Zielonkach
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacji domofonowej, internetowej, telewizyjnej, telefonicznej oraz oświetlenia zewnętrznego budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym w Zielonkach.
Data: 04.2009 - 11.2009
Zleceniodawca: DEL SOL Sp. z o.o.

Osiedle Bohaterów Września w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznej, niskoprądowych, instalacji odgromowej oraz wykonanie i montaż tablic rozdzielczych na os. Bohaterów Września w Krakowie.  
Zleceniodawca: REMSET Sp. z o.o.
Data: 2008

Budynek wielorodzinny przy ul. Srebrnych Orłów w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Srebrnych Orłów w Krakowie.  
Data: 07.2008 - 12.2008
Zleceniodawca: REMSET Sp. z o.o.

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Przemysłowej w Krakowie
Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno - usługowym z garażem podziemnym zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Przemysłowej.  
Data: 2011
Zleceniodawca: AEDES Sp. z o.o.

Budynek wielorodzinny przy ul. Pietrusińskiego w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Pietrusińskiego w Krakowie.  
Data: 06.2008 - 11.2008
Zleceniodawca: AW-BUD Sp. z o.o.

Budynki mieszkalnie „Kraków Lofts” przy ul. Zabłocie
Wykonanie instalacji TV i internetowej - LOFTY Kraków.  
Data: 2009
Zleceniodawca: GH Net

Budynek wielorodzinny przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku wielorodzinnym z usługami w parterze znajdującym się w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza.  
Data: 06.2008-12.2008
Zleceniodawca: Maria i Włodzimierz Miniewicz

Budynek wielorodzinny przy ul. Pietrusińskiego w Krakowie
Kompleksowe wykonanie systemu CCTV oraz sygnalizacji świetlnej wjazdu-wyjazdu w budynku wielorodzinnym przy ul. Pietrusińskiego w Krakowie.  
Data: 09.2008-03.2009
Zleceniodawca: ART Development Sp. z o.o.

Budynek wielorodzinny przy ul. Mały Płaszów w Krakowie
Kompleksowe wykonanie systemu wideo-domofonowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mały Płaszów w Krakowie.  
Data: 08.2008-10.2008
Zleceniodawca: ART Development Sp. z o.o.

Budynek wielorodzinny przy ul. Balickiej w Krakowie
Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie instalacji telefonicznej, internetowej, domofonowej oraz instalacji TV SAT na osiedlu „Brama Zwierzyniecka” w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Balickiej w Krakowie.  
Data: 01.2009-01.2010
Zleceniodawca: AW-BUD Sp. z o.o.

Budynek jednorodzinny przy ul. Pietrażyckiego w Krakowie
Wykonanie instalacji wewnętrznych jednorodzinnego domu "KLARYSA" przy ul. Pietrażyckiego w Krakowie.  
Data: 2009
Zleceniodawca: REMSET Sp. z o.o.

Budynek wieloridzinny w Zielonkach
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacji domofonowej, internetowej, telewizyjnej, telefonicznej oraz oświetlenia zewnętrznego budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym w Zielonkach.  
Data: 2009
Zleceniodawca: DEL SOL Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie
Wykonanie instalacji oddymiania oraz instalacji TV w budynku mieszkalnym przy ulicy Radziwiłłowskiej w Krakowie.  
Data: 2010
Zleceniodawca: „ELAND” firma usług elektrycznych

Budynek wielorodzinny przy ul. Fredry w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym B3B4 w Krakowie, przy ul. A. Fredry  
Data: 2011
Zleceniodawca: Re-Bau Sp. z o.o.

Osiedle Kolorowe w Krakowie
Wykonanie prac polegających na wymianie instalacji WLZ, tablic rozdzielczych, tablic mieszkaniowych oraz instalacji elektrycznych w części administracyjnej w budynku mieszkalnym przy os. Kolorowym 17 w Krakowie  
Data: 2011
Zleceniodawca: Firma Handlowo-Usługowa "ELTOM"

Budynek mieszkalny przy ul. Pietrażyckiego w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznych domu "LIBRA II" przy ul. Pietrażyckiego w Krakowie.
Data: 2009
Zleceniodawca: REMSET Sp. z o.o.
all rights reserved OPTIMUM Sp z o.o. 2017r.
Partnerzy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego