O biogazowni w skrócie - OPTIMUM Sp z o.o.

log

 Z NAMI BUDUJESZ SWÓJ SUKCES 

Przejdź do treści

Menu główne:

O biogazowni w skrócie

Biogazownia rolnicza jest zespołem urządzeń, służących do fermentacji metanowej substratów organicznych pochodzących z sektora rolno – spożywczego. Proces fermentacji metanowej polega na biochemicznym rozkładzie substancji organicznych w warunkach beztlenowych. W wyniku reakcji zachodzących z udziałem bakterii metanowych powstaje biogaz, którego głównym składnikiem jest metan CH4 (ok. 60%) oraz dwutlenek węgla CO2 (ok. 35 %). Proces fermentacji metanowej jest bardzo wrażliwy na czynniki zewnętrzne i wymaga pełnej kontroli. Prawidłowo dobrane warunki mogą korzystnie wpłynąć zarówno na ilość jak i jakość powstałego biogazu. Czynnikami mającymi znaczący wpływ na  jego wydajność w warunkach technicznych ma wiele parametrów m.in.: temperatura (najczęściej w zakresie 32-420C), pH, ilość suchej masy, hydrauliczny czas retencji, mieszanie wsadu, stosunek C/N, obecność substancji toksycznych- inhibitorów.
 
Otrzymany w biogazowni rolniczej biogaz rolniczy to paliwo gazowe, otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.
 
Energia zawarta w 1 m3 oczyszczonego biogazu odpowiada energii zawartej w 0,93 m3 gazu ziemnego i 1,25 kg węgla.


Źródło: http://www.astech.biz.pl/schemat_biogazowni/
all rights reserved OPTIMUM Sp z o.o. 2017r.
Partnerzy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego