Biogazownia a odory - OPTIMUM Sp z o.o.

log

 Z NAMI BUDUJESZ SWÓJ SUKCES 

Przejdź do treści

Menu główne:

Biogazownia a odory

Ministerstwo Środowisko w wydanym 11 lipca 2016r. przez Departament Ochrony Powietrza i Klimatu materiale informacyjno-edukacyjnym w postaci wytycznych technicznych co do problemu uciążliwości zapachowej pn. Kodeks Przeciwdziałania Uciążliwości Zapachowej ujmuje biogazownie wskazując m.in. na działania zaradcze dla tej formy działalności.
 
W opublikowanym dokumencie znajdujemy jasny przekaz co do uciążliwości odorowej takich instalacji. Właściwie zaprojektowana, zrealizowana i eksploatowana biogazownia rolnicza nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie takiej instalacji oraz prowadzenie procesu w sposób hermetyczny eliminuje emisję substancji odorowych do środowiska. Poprawna eksploatacja biogazowni nie powinna stwarzać żadnych uciążliwości poza terenem zakładu, na którym zlokalizowana jest biogazownia, a na otwartym terenie zakładu także nie odczuwa się przykrych zapachów. W celu ograniczenia wpływu biogazowni na stan środowisko ważna jest prawidłowa realizacja prac budowlanych i montażowych.
 
Sposoby zapobiegania:
odpowiednia lokalizacja- najlepiej w pobliżu miejsca powstawania substratów, dotyczy zwłaszcza
  surowców płynnych- blisko gorzelni, mleczarni, fermy zwierząt
umiejscawianie na nieprzepuszczalnym wyprofilowanym podłożu z systemem kanalizacyjnym z
  możliwością zawracania odcieków
przeprowadzanie przeglądów technicznych
konserwacja i higienizacja obiektów
właściwe zabezpieczenie miejsc przechowywania substratów
stosowanie zamkniętych lub przykrytych zbiorników
hermetyzacja
separacja frakcji stałej i ciekłej
wykorzystanie substancji pofermentacyjnej do nawożenia pól uprawnych
Pliki do pobrania:
Kodeks Przeciwdziałania Uciążliwości Zapachowej
all rights reserved OPTIMUM Sp z o.o. 2017r.
Partnerzy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego