Korzyści z budowy - OPTIMUM Sp z o.o.

log

 Z NAMI BUDUJESZ SWÓJ SUKCES 

Przejdź do treści

Menu główne:

Korzyści z budowy

Budowa biogazowni jak każdego innego zakładu przemysłowego, niesie ze sobą korzyści i zagrożenia. Jednak dobrze dobrana lokalizacja – blisko źródła substratów wykorzystywanych w biogazowni oraz poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja jest bardzo korzystna zarówno dla lokalnej społeczności , całej gminy, środowiska jak i inwestora.

Korzyści dla lokalnych mieszkańców :
• nowy stabilny rynek zbytu dla lokalnej produkcji rolnej
• aktywizacja lokalnej społeczności i utworzenie nowych miejsc pracy
• zagospodarowanie nieuprawianych areałów pod uprawę roślin energetycznych
• wykorzystanie osadu pofermentacyjnego ogranicza wykorzystanie nawozów sztucznych
  oraz pestycydów
• poprawa środowiska życia poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów

Korzyści dla gminy :
• zagospodarowanie powstających odpadków z gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa
  rolno-spożywczego
• poprawa jakości inwestycyjnej regionu- dostęp do ciepła wytwarzanego w biogazowni
• podniesienie atrakcyjności ekologicznej okolicy
• poprawa lokalnej infrastruktury
• źródło dochodu z podatków

Korzyści dla inwestora :
• sprzedaż do sieci pozyskiwanej energii elektrycznej oraz cieplnej
• sprzedaż peletu lub nawozu wytworzonego z pulpy pofermentacyjnej

Korzyści dla środowiska :
• biogazownie rolnicze zaliczane są do instalacji bezemisyjnych z uwagi na potrzebę utrzymania
  niezbędnych upraw do funkcjonowania instalacji
• lokalna poprawa jakości gleby poprzez stosowanie naturalnych nawozów wysokiej jakości
• zagospodarowanie nieużytków rolnych
• ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji
• ograniczenie odoru powodowanego rozlewaniem nieprzefermentowanej gnojowicy na pola
 • punktowe zagospodarowanie odchodów zwierzęcych

all rights reserved OPTIMUM Sp z o.o. 2017r.
Partnerzy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego