Użyteczności publicznej - OPTIMUM Sp z o.o.

log

 Z NAMI BUDUJESZ SWÓJ SUKCES 

Przejdź do treści

Menu główne:

Użyteczności publicznej

 
Kompleks sportowo-oświatowy w Wieliczce:
Budowa II Etapu kompleksu sportowo-oświatowego, w skład którego wchodzi Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.
Data: 2014.01
Zleceniodawca:  FRAPOL Sp z o.o.

Serwerownia WFOŚiGW
Przebudowa pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem oraz budową sieci strukturalnej instalacji elektrycznej dedykowanej, instalacji teletechnicznej oraz dostarczeniem i montażem jednostki klimatyzacyjnej kanałowej do chłodzenia pomieszczenia serwerowni w budynku WFOŚiGW.  
Data: 2014.02
Zleceniodawca:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Cyklotron Etap I
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z dostawą i montażem central wentylacyjnych, klap przeciwpożarowych, regulatorów zmiennego przepływu, tłumików akustycznych, zabudową instalacji z blachy nierdzewnej oraz wykonaniem pełnej automatyki sterującej dla stanowiska Gantry – Instytut Fizyki Jądrowej – Centrum Cyklotronowe ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie.
Data: 2013.03
Zleceniodawca:  Wojewódzki Instalacje Sp z o.o.

Politechnika Krakowska – PK Fizyka
Wymiana oświetlenia w salach wykładowych nr 202, 203, 204 oraz korytarzach I i II piętra w zachodnim skrzydle budynku 11-1 dla wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie.
Data: 2012.10
Zleceniodawca:  Politechnika Krakowska

Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem
Wykonanie robót budowlano-montażowych na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach projektu „Przebudowa Internatu Sportowego w Zakopanem wraz z infrastrukturą techniczną.
Data: 2012.11
Zleceniodawca:  Mostostal Warszawa S.A.

Hala Widowiskowo - Sportowa w Pińczowie:
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie.
Data: 2012
Zleceniodawca:  FRAPOL Sp z o.o.

Kino Związkowiec przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie
Wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, wentylacyjnych, co i chłodzenia oraz gazowych, wraz z firmą P.U.H. FRAPOL, podczas remontu kina Związkowiec przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie.
Data: 02.2011-02.2012
Zleceniodawca: FRAPOL Sp. z o.o.

Budynki Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej:
Termomodernizacja budynku nr 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska ul. Warszawska 24 Kraków - wykonanie kompleksowe instalacji sanitarnych – Centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wody lodowej, ciepła technologicznego oraz oddymiania klatki schodowej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych urządzeń oraz rozruchem i szkoleniem.
Data: 2012
Zleceniodawca:  SKOBUD Sp.z o.o.

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:
Kompleksowe wykonanie robót instalacyjnych – wentylacji mechanicznej, instalacji grzewczej i chłodniczej wraz z dostarczeniem urządzeń: agregat wody lodowej, centrale wentylacyjne, klimakonwektory, szafy klimatyzacji precyzyjnej, klimatyzatory, wraz z ich montażem dla inwestycji: Rozbudowa Biblioteki Głównej AGH przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.
Data: 2012
Zleceniodawca: BTH Instalacje Sp z o.o.

Szkoła Podstawowa w miejscowości Wielka Wieś
Wykonanie instalacji elektrycznej w tym demontaże, tablice, okablowanie, osprzęt oraz instalacji słaboprądowej w tym sieć koputerowa, instalacje SAP. Naprawa tynków po ułożeniu kabli.
Zleceniodawca: Gmina Wielka Wieś
Data: 2012
Zleceniodawca: BUDOSTAL 2 S.A.

Muzeum Tadeusza Kantora „CRICOTEKA” w Krakowie:
Budowa budynku Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na wielofunkcyjną salę teatralną z zapleczem administracyjno-technicznym przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie.
Data: 2011
Zleceniodawca: Centrum Ciepła Group sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Budynek Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej :
Termomodernizacja budynku 10-21 Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, oraz prace remontowe i inwestycyjne mające na celu poprawę standardu użytkowania obiektu Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.
Data: 2011
Zleceniodawca: Chemobudowa-Kraków S.A.

Budynki B3-B4 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:
Przebudowa hali H-B3B4 na laboratoria oraz pomieszczenia dydaktyczne i pracownicze dla potrzeb Uczelni. Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. hali H-B3,B4 oraz adaptacja Laboratorium Maszyn i Urządzeń Przetwórstwa Metali i Tworzyw Sztucznych Katedry Systemów Wytwarzania WIMiR.  
Data: 2011
Zleceniodawca: FRAPOL Sp z o.o.

Budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:
Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych na laboratoria w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 3.
Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Data: 2011
all rights reserved OPTIMUM Sp z o.o. 2017r.
Partnerzy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego