O Grupie

Historia

Historia i okoliczności powstania Grupy pozwalają zrozumieć naszą specyfikę.

Wspólny dorobek przedsiębiorstw, z konsolidacji których powstała Optimum Grupa, pozwolił nam stworzyć szeroką ofertę. Na przestrzeni lat realizowaliśmy projekty w branży energetycznej i budowlanej, obecnie obok tych działów dynamicznie rozwijamy działy Lifestyle i Ventures.

 • powstaje PHU Centrum Krak
 • pierwsza realizacja instalacji w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym
 • pierwsza inwestycja w branży przemysłowej – zakłady Rolls Royce w Gniewie
 • powstaje Optimum Koncept, ściśle współpracuje z PHU Centrum Krak w zakresie energetyki i OZE
 • powstaje Centrum Krak Sp. j. – koordynuje połączenie wszystkich podmiotów w jedną grupę
 • powstaje Optimum Sp. z o.o.
 • pierwsza kompleksowa realizacja „zaprojektuj i wybuduj” – Clariant Plastics&Coatings (Polska) Sp. z o.o.
 • działania na rzecz OZE, Prezes Optimum Sp. z o.o. jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Polski Biogaz
 • uruchomienie działu Ventures
 • powstaje Optimum Inwestycje Optimum Sp. z o.o. Sp. k.
 • powstaje Optimum Grupa
1998
2002
2009
2010
2012
2014
2017
2018

Zespół

Niezależnie od skali firmy, zawsze kluczowi są ludzie, którzy ją tworzą. Profesjonalizm oraz chęć i umiejętność współpracy to cechy, dzięki którym odnosimy sukcesy.

Wiedza i doświadczenie członków zespołu zdecydowały o powodzeniu działań biznesowych Optimum Grupy, ale nie mniej ważne było i jest ich osobiste zaangażowanie w realizowane projekty. Od 2018 roku Optimum Grupa wdraża zasady organizacji turkusowej, chcemy dać każdemu członkowi naszego zespołu pole do rozwoju i pokazania własnej kreatywności. Zasady i wartości, którymi się kierujemy to przede wszystkim uczciwość i rzetelność w pracy, szacunek dla klientów, współpracowników i pracowników, oraz wzajemna troska o nich i o dobro firmy. Jesteśmy nie tylko prężnie działającym przedsiębiorstwem, ale przede wszystkim ludźmi kierującymi się w pracy zasadami i wartościami.

Pro Bono

Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz wszelkie działania podejmowane z myślą o dobru wspólnym stanowią ważny element filozofii, którą kierujemy się w Optimum Grupie. Włączamy się w różnorodne inicjatywy, jednorazowe akcje i długoterminowe projekty. Lubimy pomagać, zainteresowane instytucje prosimy o kontakt.

Wspieramy Fundację Ziarnko Maku, która prowadzi w Krakowie liceum oraz szkołę podstawową kształcąc młodzież i dzieci według metody Marii Montessori. Pomagamy też stworzyć kolejne dzieło Fundacji – ośrodek rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi – CEDR.

www.ziarnko-maku.pl